2 family friendly cycling routes around Shipston on Stour and 1 around Ilmington